Hướng Dẫn Thiết Lập Chữ Ký Số – Ký Số Tờ Điều Trị

 

GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHỮ KÝ SỐ – KÝ SỐ TỜ ĐIỀU TRỊ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *