Quản lý tổng thể phòng khám

Được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa là giải pháp thông minh trong hoạt động quản lý phòng khám với các tính năng như:
✔ Tiếp đón, cấp số khám bệnh, lưu hồ sơ bệnh nhân
✔ Quản lý quy trình khám chữa bệnh.
✔ Quản lý lịch sử khám chữa bệnh
✔ Quản lý thuốc – vật tư y tế, các dịch vụ cận lâm sàng.
✔ Báo cáo thống kê doanh thu, kết nối cận lâm sàng…
giúp chủ phòng khám nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành…

Danh mục: