Thẩm định đánh giá các điều kiện triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ

CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Sáng ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định các điều kiện triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên:

– Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam;

– Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh;

– Đại diện Sở Y tế;

– Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình,

– Lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT; báo cáo việc triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện theo Thông tư 46/2018/TT-BYT.

Là bệnh viện hạng I của tỉnh, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình đã đưa vào vận hành và sử dụng phần mềm bệnh án điện tử trong hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, Bệnh viện từng bước đưa vào áp dụng việc thanh toán điện tử, chữ ký số, lưu trữ và truyền tải hình ảnh thay thế cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay thế cho việc in giấy, sử dụng các phần mềm bệnh viện… Theo quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, quy định về bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đạt mức độ 6.

Sau khi nghe báo cáo về hệ thống thông tin bệnh viện, Hội đồng thẩm định đã tiến hành khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống:

1. Hệ thống HIS: (Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện – Công ty cổ phần phần mềm Y tế Việt Nam – VIMES.JSC).
2. Hệ thống LIS: (Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm).
3. Hệ thống RIS: (Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh).
4. Hệ thống PACS: (Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh).

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số khoa, phòng của bệnh viện, đánh giá quy trình thực hiện bệnh án điện tử trên hệ thống.

Qua đó đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Kết quả triển khai hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện đáp ứng yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử:

– Nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mức 7;
– Nhóm tiêu chí quản lý điều hành đạt mức nâng cao;
– Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện đạt mức 6;
– Các nhóm tiêu chí HIS – LIS – RIS – PACS;
– Nhóm tiêu chí phi chức năng;
– Nhóm tiêu chí bảo mật an toàn thông tin;
– Nhóm tiêu chí bệnh án điện tử (EMR);
Đều đạt mức nâng cao theo quy định tại Thông tư số 54.

Sau kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng thống nhất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện để triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Như vậy, theo quy định của Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, Thông tư số 54/2017/TT-BYT quy định về bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Bệnh viện đạt mức 6/7 – mức gần cao nhất của tiêu chí “Bệnh viện thông minh”.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẳng định, việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp cho bệnh viện trong quản lý, điều hành và cải cách quy trình khám, chữa bệnh, công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà cho người bệnh mà còn mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn. Bệnh viện sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những ứng dụng, tiện ích vào các phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin để sớm triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 1/11/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bắt đầu đi vào triển khai và cũng là bệnh viện đầu tiên của tỉnh áp dụng hồ sơ Bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Đây là bước tiến quan trọng để bệnh viện tiếp tục mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong và ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *