Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế