CÁC SẢN PHẨM

Giải pháp quản lý thông tin tổng thể bệnh viện

Hệ thống Quản lý Bệnh viện là một hệ thống thông tin tích hợp để quản lý tất cả các khía cạnh hoạt động của bệnh viện như y tế, tài chính, hành chính,  bao gồm Quản lý bệnh nhân ngoại trú và nội trú, Dược, Phòng thí nghiệm, X quang, Hàng tồn kho, Yêu cầu điện tử, Ứng dụng di động, Phiên bản máy tính bảng, Lập lịch trực tuyến, Nhắn tin an toàn, Cổng thông tin bác sĩ và bệnh nhân, Kế toán, Nhân sự / Tính lương, Ngân hàng máu, Nhà xác, Phần mềm cảnh báo , Chế độ ăn uống, Phản hồi, Máy thí nghiệm và Tích hợp sinh trắc học, HL7 / PACS tích hợp và Trí tuệ kinh doanh.

Hệ thống quản lý phòng khám

Hệ thống quản lý phòng khám là một hệ thống thông tin tích hợp để quản lý tất cả các khía cạnh hoạt động của phòng khám y tế như y tế, tài chính, hành chính, pháp lý và tuân thủ. Nó bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin kinh doanh và quản lý chu kỳ doanh thu.

Giải pháp thu thập, quản lý và phân tích hình ảnh y khoa

PACS kết hợp giữa công nghệ ảo hoá và điện toán đám mây (Cloud Computing) với chức năng lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế theo tiêu chuẩn HL7 và DICOM.

Phần mềm quản lý thư viện điện tử và nghiên cứu khoa học

Module quản lý đề án nghiên cứu khoa học và thư viện điện tử, quản trị tiến độ triển khai dự án – đề tài, nhân lực tham gia và tình hình sử dụng kinh phí.

Lấy mẫu – xét nghiệm tại nhà

Giải pháp quản trị nguồn lực bệnh viện và doanh nghiệp