PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN

Hệ thống Quản lý Bệnh viện tích hợp, toàn diện và có thể tùy chỉnh được thiết kế để quản lý tất cả các hoạt động của bệnh viện. Cơ sở khách hàng lý tưởng cho eHospital là các cơ sở Chăm sóc sức khỏe, phòng khám đa chuyên khoa và các bác sĩ. Chức năng Đa địa điểm cho phép các bệnh viện, phòng khám vệ tinh và cửa hàng y tế của bạn được kết nối với nhau. Các phương pháp tiếp cận truyền thống bao gồm xử lý thông tin dựa trên giấy tờ cũng như vị trí làm việc thường trú và thu thập và trình bày dữ liệu di động. Phần mềm cảnh báo có thể tùy chỉnh sẽ gửi lời nhắc bằng văn bản, IM và email và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Phần mềm quản lý bệnh viện này giúp bạn biết các luồng doanh thu, hồ sơ bệnh nhân và các chỉ số quan trọng khác trong thời gian thực trong tầm tay của bạn. Nó cho phép chia sẻ điện tử hồ sơ bệnh nhân với các nhà cung cấp và ứng dụng y tế khác và quản lý sức khỏe tổng thể của bệnh nhân chẳng hạn như bệnh nhân và nhà cung cấp có thể xem kết quả xét nghiệm và lịch sử trực tuyến, trò chuyện an toàn với nhà cung cấp, lên lịch cuộc hẹn tiếp theo. Phần mềm EHR của chúng tôi thân thiện với người dùng và không có lỗi thường liên quan đến chữ viết tay. Việc kéo thông tin máy chủ hoặc đám mây lên hiện được thực hiện nhanh chóng với các hệ thống máy tính công nghệ mới, mang lại hiệu suất tối ưu. Bệnh nhân có thể tìm bác sĩ và đặt lịch hẹn trực tuyến dựa trên chuyên khoa, xếp hạng, lệ phí và tình trạng sẵn có. Sắp xếp lịch trình của bác sĩ, đối chiếu các ghi chú của bệnh nhân và xử lý thanh toán thật dễ dàng. Bác sĩ và Bệnh nhân có thể kiểm tra lịch trên điện thoại di động và sống cuộc sống ít hỗn loạn hơn. Phần mềm Hệ thống Quản lý Bệnh viện có sẵn để cài đặt tại cơ sở và trên đám mây. Chúng tôi đã phát triển Hệ thống eHospital – Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất trên thế giới.

Hệ thống quản lý bệnh viện là gì?

Hệ thống quản lý bệnh viện là một hệ thống thông tin tích hợp để quản lý tất cả các khía cạnh của hoạt động của bệnh viện như y tế, tài chính, hành chính, pháp lý và tuân thủ. Nó bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin kinh doanh và quản lý chu kỳ doanh thu. Các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí hoạt động và cải thiện chu kỳ doanh thu bằng cách sử dụng các hệ thống quản lý bệnh viện đó. Hệ thống quản lý bệnh viện thường bao gồm Quản lý ngoại trú và nội trú, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm, X quang, Hàng tồn kho, eClaim, Ứng dụng di động, Phiên bản máy tính bảng, Lập lịch trực tuyến, Nhắn tin bảo mật, Cổng thông tin bác sĩ và bệnh nhân, Kế toán, Nhân sự / Bảng lương, Ngân hàng máu, Nhà xác, Phần mềm cảnh báo, Chế độ ăn uống, Phản hồi, Máy phòng thí nghiệm và Tích hợp sinh trắc học, HL7 / PACS tích hợp và Business Intelligence.

Phân hệ đảm nhiệm vai trò đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, khởi tạo bệnh án trên hệ thống, cung cấp mã bệnh án duy nhất trong suốt quá trình khám và điều trị, cung cấp mã bệnh nhân là mã duy nhất cho một bệnh nhân để sử dụng trong tra cứu lịch sử khám chữa bệnh.

 1. Quản lý thời gian tiếp đón bệnh nhân, phiếu tiếp đón bệnh nhân theo giờ
 2. Kết nối phần mềm với đầu đọc mã vạch 2D, giải mã được thẻ bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm Y tế
 3. Cảnh báo bệnh nhân hết hạn thẻ bảo hiểm y tế
 4. Cảnh báo bệnh nhân bảo hiểm khám lại trong ngày lĩnh thuốc
 5. Kiểm tra trực tuyến tính chính xác của thẻ bảo hiểm y tế qua webservice của cổng tiếp nhận, cơ quan Bảo hiểm Y tế.
 6. Tra cứu trực tuyến cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế lấy lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân theo thẻ bảo hiểm y tế, tránh lạm dụng thẻ
 7. Báo cáo tổng hợp tiếp đón theo nhiều đối tượng
 8. Báo cáo tổng hợp thông tin khám bệnh

Phân hệ đảm nhiệm vai trò tiếp nhận bệnh nhân đã được khởi tạo bệnh án và nhập thông tin khám bệnh tại phòng khám.

 1. Quản lý khám lâm sàng: tiền sử khám, thông tin khám
 2. Quản lý cận lâm sàng tại phòng khám (yêu cầu & kết quả)
 3. Quản lý thủ thuật phòng khám và thuốc dùng trong thủ thuật
 4. Quản lý viện phí phát sinh tại phòng khám
 5. Quản lý hướng điều trị: ra viện – về nhà, nhập viện điều trị, chuyển viện…
 6. In phiếu tổng kết khám gồm đầy đủ thông tin khám, cận lâm sàng, kết luận và đơn thuốc
 7. Báo cáo thống kê bệnh nhân khám theo đối tượng
 8. Báo cáo danh sách bệnh nhân nhập viện
 9. Báo cáo danh sách bệnh nhân chuyển tuyến đến & chuyển tuyến đi
 10. Báo cáo tuần, tháng khoa khám bệnh
 11. Báo cáo danh sách bệnh nhân được cấp thuốc
 12. Các báo cáo đặc thù khác tại khoa khám bệnh

Phân hệ đảm nhiệm vai trò thanh toán viện phí khi kết thúc đợt thanh toán điều trị của bệnh nhân theo đối tượng.

 1. Quản lý viện phí của bệnh nhân bảo hiểm (tính cùng chi trả, chênh lệch, trái tuyến)
 2. Quản lý viện phí của bệnh nhân dịch vụ
 3. Quản lý viện phí của bệnh nhân yêu cầu
 4. Quản lý tạm ứng – hoàn ứng trong toàn bộ quá trình điều trị của bệnh nhân
 5. Thanh toán ra viện tổng hợp toàn bộ quá trình điều trị
 6. Dịch vụ lập hóa đơn trên giấy và điện tử
 7. Xuất đầy đủ dữ liệu liên thông theo định dạng do cơ quan Bảo hiểm y tế và Bộ Y tế theo tiêu chuẩn hiện hành.
 8. Báo cáo bảo hiểm bao gồm toàn bộ các mẫu biểu báo cáo theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm y tế.
 9. Nhóm báo cáo dịch vụ: danh sách bệnh nhận nộp tiền – chi tiền, chứng từ ghi số thu – chi

Phân hệ đảm nhiệm vai trò nhập thông tin điều trị tại khoa điều trị nội trú trong suốt thời gian bệnh nhân điều trị tại bệnh viện kể từ khi nhập khoa đến khi bệnh nhân ra khỏi khoa.

 1. Quản lý bệnh án điều trị nội trú và bệnh án điều trị ngoại trú trong khoa
 2. Quản lý giường bệnh, tính giường động bệnh nhân điều trị
 3. Quản lý khám bệnh hàng ngày
 4. Quản lý cận lâm sàng tại khoa (yêu cầu & kết quả)
 5. Quản lý phẫu thuật – thủ thuật và vật tư tiêu hao đi kèm
 6. Quản lý thuốc đã dùng trong quá trình điều trị
 7. Quản lý viện phí: chi phí phát sinh, tạm ứng, hoàn ứng tại khoa và tổng chi phí các khoa khác
 8. Quản lý kê đơn thuốc, đơn thuốc thông minh tại khoa
 9. Quản lý dự trù thuốc hàng ngày, In phiếu phát thuốc tại khoa
 10. Quản lý lĩnh thuốc và vật tư tiêu hao
 11. Quản lý bổ sung – hoàn trả thuốc tủ trực
 12. Quản lý hoàn trả thuốc bệnh nhân
 13. Cảnh báo bệnh nhân hết hạn thẻ trong quá trình điều trị
 14. Báo cáo danh sách bệnh nhân vào viện
 15. Báo cáo danh sách bệnh nhân đang điều trị
 16. Báo cáo danh sách bệnh nhân làm PT – TT
 17. Báo cáo tính hình bệnh tật tử vong

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý thuốc trong quá trình điều trị bệnh nhân và đang lưu trữ tại các đơn vị của bệnh viện như kho, tủ trực, nhà thuốc.

 1. Chức năng quản trị
 2. Chức năng mua hàng
 3. Chức năng bán hàng
 4. Chức năng kho hàng
 5. Các báo cáo quản lý thuốc

Phân hệ đảm nhiệm vai trò tiếp nhận bệnh nhân được chỉ định điều trị nội trú từ khoa khám bệnh hoặc trực tiếp từ điểm tiếp nhận ban đầu hoặc từ khoa điều trị nội trú khác. Sau đó tạo bệnh án nhập viện, cấp phát số nhập viện theo đối tượng.

Phân hệ đảm nhiệm vai trò tiếp nhận bệnh nhân có chỉ định cận lâm sàng thuộc xét nghiệm và nhập kết quả cận lâm sàng, chuyển kết quả lại cho vị trí chỉ định.

 1. Quản lý kết quả xét nghiệm
 2. Khả năng kết nối các thiết bị xét nghiệm với phần mềm, nhận yêu cầu và đẩy kết quả tương ứng với mã số bệnh án, mã số ticket xét nghiệm của bệnh nhân tự động (một chiều và hai chiều)
 3. Quản lý ticket xét nghiệm, bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm bằng mã vạch 1D.
 4. Báo cáo Danh sách bệnh nhân làm cận lâm sàng
 5. Báo cáo tổng hợp theo tiêu bản (phân theo khoa, đối tượng và người thực hiện)

Phân hệ sử dụng tại khoa Gây mê hồi tỉnh của bệnh viện, tiếp nhận bệnh nhân có chỉ định thực hiện phẫu thuật, sắp xếp lịch mổ, nhân sự và tính toán chi phí phẫu thuật cho từng ca phẫu thuật.

 1. Quản lý lịch mổ, kíp mổ
 2. Quản lý phiếu mổ
 3. Quản lý bảng kê chi phí kíp mổ, đơn thuốc, VTYT tiêu hao, hóa chất dùng khi mổ
 4. Quản lý bệnh án tiền phẫu
 5. Quản lý phiếu lĩnh thuốc VTYT tiêu hao dùng chung
 6. Báo cáo thống kê bệnh nhân làm phẫu thuật – thủ thuật
 7. Báo cáo tổng hợp phòng mổ; chi tiết phòng mổ, kíp mổ

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý vật tư tư y tế trong bệnh viện

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý chế phẩm máu lưu trữ tại ngân hàng và quá trình sử dụng trong suốt quá trình điều trị của bệnh nhân.

Quản lý danh mục chế phẩm máu

Phân hệ đảm nhiệm vai trò trung tâm trong kết xuất báo cáo phản ánh toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh và thanh quyết toán phục vụ công tác quản lý bệnh viện.

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý hồ sơ được gửi lên các cổng tiếp nhận liên thông dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm y tế và Bộ Y tế.

Hỗ trợ đẩy dữ liệu thanh toán và danh mục dịch vụ đến các cổng tiếp nhận theo webservice

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý hồ sơ bệnh án trong bệnh viện, hỗ trợ tìm kiếm nhanh, tránh mất mát.

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý bệnh nhân khám, tái khám theo lịch.

 1. Quản lý lịch hẹn khám, tái khám
 2. Tự động nhắc lịch danh sách bệnh nhân đến lịch tái khám
 3. Quản lý bảng kê chi phí theo lần khám

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý trang thiết bị y tế, trang thiết bị công nghệ thông tin, trang thiết bị hành chính, văn phòng phẩm…

Phân hệ đảm nhiệm vai trò quản lý toàn bộ nhân sự trong bệnh viện sử dụng cho phòng Tổ chức cán bộ và các khoa phòng liên quan.

Quản lý chung về mặt hành chính của nhân viên dựa vào mẫu hồ sơ cán bộ công chức do chính phủ ban hành.